Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του α. 18 ν.2121/1993, όπως ισχύει για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω δυσκολιών που προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 18 ν.2121/1993 (Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4481/2017, παρατείνεται η προθεσμία για την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 4α ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δια των ανωτέρω, από τις 30.10.2017 στις 31.12.2017.

Η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ημερομηνία:

30/10/2017 - 31/12/2017

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

30/10/2017
Εκδηλώσεις