Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array. at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.doLookup(SPListItem item, String field, String lookupField) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.<>c__DisplayClass9_0.b__0() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.RenderContents(HtmlTextWriter writer)
Εκδηλώσεις