Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διαχείριση Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

​Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς, να έχει διαθέσιμους χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 280,50 τ.μ. και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 230,00 τ.μ., εκ των οποίων 160,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 70,00 τ.μ. για αρχειακούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, να διαθέτει αυτοτέλεια και αποκλειστικότητα χρήσης, δομημένη καλωδίωση για τη λειτουργία του δικτύου των Η/Υ και της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, να έχει χώρους υγιεινής και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές (βλ. συν.).​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις