Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από δημόσιους πόρους.

            Αποδέκτες πολιτιστικής χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολιτιστικούς σκοπούς.

 Επισυνάπτονται αρχεία:

α) Nόμος 3525/2007(ΦΕΚ16/Α/26.01.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες.

β)  Πρότυπα αίτησης του Χορηγού και συμβάσεων Πολιτιστικής Χορηγίας  μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη Χορηγίας.

γ)  Δράσεις και προγράμματα του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιδέχονται Πολιτιστική Χορηγία με δυνατότητα επικαιροποίησής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


Το Τμήμα Χορηγιών επιδιώκει το συντονισμό και την εξυπηρέτηση μεταξύ των Χορηγών και των Αποδεκτών Χορηγίας.

 

Επικοινωνία:
τηλ. 2131322100 (κέντρο) email: xorigia@culture.gr

Προϊσταμένη Τμήματος Χορηγιών / ΔΕΦΔΑΧΤΠ / ΓΔΟΥ:

Βουτεράκου Ελένη       τηλ. 2131322232       email:evouterakou@culture.gr​​
Εισηγητές :

Κατσαρός Αλέξανδρος τηλ. 2131322272       email: akatsaros@culture.gr

Μουλαΐμη Βασιλική     τηλ. 2131322324      email: vmoulaimi@culture.gr 

Φραντζέσκος Ιωακείμ  τηλ. 2131322730       email: ifrantzeskos@culture.gr

Παύλου Μαγδαληνή    τηλ. 2131322324      email : mpavlou@culture.gr  


 

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Χορηγιών​​
Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση Χορηγού
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας για Ιδιώτες ή Εποπτευόμενους Φορείς​​
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Χρηματικό Ποσό)
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Σε είδος)​
Νομοθεσία για την Πολιτιστική Χορηγία
Δράσεις και προγράμμ​ατα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Εποπτευόμενοι φορείς​​
Δράσεις και προγράμμ​ατα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας /​ Δημό​σια Μουσεία​​​​

Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Γ​ενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων​

Δράσεις Εφορείας Ιωαννίνων, συνημμένο στις σχετικές δράσεις των Εφορειών Αρχαιοτήτων​

 
Ημερολόγιο