Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/272527/194046/5683    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/5/2019 12:45:02 μμ
ΑΔΑ:
6ΣΤΥ4653Π4-ΗΛΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/5/2019 1:08:26 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) που αφορά την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, ενημερωτικού οδηγού και φυλλαδίων για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
stavten.culture@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
22/5/2019 10:08:26 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις