Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει συσταθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 171Α/28.8.2014) και το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 70 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 114Α/22.9.2015).
 
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Προϊστάμενος:

Καλαμαντής Γιώργος
email προϊσταμένου: gkalamantis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Τηλέφωνο: +30 210 3810340, +30 210 3251779

Φαξ: +30 210 3220181

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλέφωνο: +30 210 3810323, +30 210 3810321, +30 210 3810366
Φαξ: +30 210 33 10 796


E-mail: ddsee@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
Εκδηλώσεις