Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει συσταθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 171Α/28.8.2014) και το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 70 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 114Α/22.9.2015).
 
Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο και η κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες, η συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.
β) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας με τις οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού, με τις δραστηριότητες του θεσμού «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών.
γ) Η συγκέντρωση στοιχείων για την διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής.

Προϊστάμενος:

Αναστασιάδου Μαριάνθη
email προϊσταμένου: manastasiadou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3810340, +30 210 3251779
Φαξ: +30 210 3220181


E-mail: dds@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς:
 
 1) Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
 
Διευθυντής: Καθ. Μαρκόπουλος Αθανάσιος
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Φρυνίχου 9, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 0030 210 3312781-5
Fax: 0030 210 3312786
 
2) Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452 Ψυχικό
Τηλ.: 0030 210 6776540
Fax: 0030 210 6725826
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
Εκδηλώσεις