Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει συσταθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 171Α/28.8.2014) και το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 70 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 114Α/22.9.2015).
 
Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
 
β) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
γ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
 
δ) Ο συντονισμός και η προβολή του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
 
ε) Η τήρηση Αρχείου Τευχών της Επίσημης Εφημερίδας Ε.Ε. και λοιπών Εντύπων και Εκδόσεων Ε.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προϊστάμενος:

Κομνηνού Ειρήνη
email προϊσταμένου: ekomninou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3810323, +30 210 3810321, +30 210 3810366
Φαξ: +30 210 33 10 796E-mail: dee@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

A. Γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας"

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, υπάγεται το Γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας", το οποίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" περιλαμβάνει το Υπο-Πρόγραμμα "Πολιτισμός" και το Υπο-Πρόγραμμα "MEDIA".

Διάρκεια του Προγράμματος: 2014 - 2020
Τύπος προγράμματος: Στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Σχετικό προσωπικό:
1. Γιώργος Καλαμαντής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, «συντονιστής» του Γραφείου "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας"
2. Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"
3. Αλεξάνδρα - Μαρία Φλώρου, στέλεχος του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"
4. Κώστας Σπανός, στέλεχος του Τμήματος Ε.Ε. της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, σημείο επαφής του Υπο-Προγράμματος "Πολιτισμός"
5. Άννα Κασιμάτη, στέλεχος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, αρμόδια του Υπο-Προγράμματος "MEDIA"
URL: www.mediadeskhellas.eu, e-mail: info@mediadeskhellas.eu, τηλ.: 210-3234414)

Τηλέφωνα: 210-3230894, 210-3313848
Φαξ: 210-3310796
E-mail: ced.greece@culture.gr
URL: http://creative-europe.culture.gr


B. "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης"

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΔΣΕΕ του ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την προετοιμασία και την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» (ΠΠΕ) στην Ελλάδα το έτος 2021.
Ο θεσμός της ΠΠΕ είναι μια δράση της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε για να φέρει τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, με σκοπό τον εμπλουτισμό της διαφορετικότητας και την αμοιβαία κατανόηση.
URL: http://ecoc2021.culture.gr

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
Εκδηλώσεις