Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2014, βάσει του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003), με αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εφορείας είναι ο Νόμος 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και γενικότερα οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους.

Αντικείμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής αποτελεί:

α) η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, που ανάγονται από τους Προϊστορικούς χρόνους έως το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων από το 1830 και εξής και προέρχονται από τις περιοχές αρμοδιότητάς της, η έκθεση τους στα Μουσεία που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητάς της, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής έχει έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου και Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ωρωπού, Ραφήνας και Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων και Αρτέμιδος.

Προϊστάμενος:

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
email προϊσταμένου: alazaridou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3213122
Φαξ: +30 210 3240457
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
Εκδηλώσεις