Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Εφορειών. Προγραμματισμός και έλεγχος της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρεσίμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
Μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

Προϊστάμενος:

Σταματάκη-Σιαντίκου Θελξιόπη
email προϊσταμένου: thstamataki@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3213122
Φαξ: +30 210 3240457


E-mail: efaanat@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
Εκδηλώσεις